پیکر دومین مقنی گرفتار در قنات فرومد پیدا شد

پیکر دومین مقنی گرفتار در قنات فرومد پیدا شد
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: پیکر دومین مقنی محبوس در قنات روستای فرومد دقایقی پیش پیدا شد.

پیکر دومین مقنی گرفتار در قنات فرومد پیدا شد

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: پیکر دومین مقنی محبوس در قنات روستای فرومد دقایقی پیش پیدا شد.
پیکر دومین مقنی گرفتار در قنات فرومد پیدا شد

View more posts from this author