پیکر شهید حبیب‌الله سنگونی در نیشابور دوباره به خاک سپرده می‌شود

پیکر شهید حبیب‌الله سنگونی در نیشابور دوباره به خاک سپرده می‌شود
پس از پیگیری‌های خبرگزاری فارس پیکر شهید حبیب‌الله سنگونی با حضور خانواده و البته بدون حضور مسؤولان نیشابور از جایگاهش خارج تا فردا در روستای دهباف به خاک سپرده شود.

پیکر شهید حبیب‌الله سنگونی در نیشابور دوباره به خاک سپرده می‌شود

پس از پیگیری‌های خبرگزاری فارس پیکر شهید حبیب‌الله سنگونی با حضور خانواده و البته بدون حضور مسؤولان نیشابور از جایگاهش خارج تا فردا در روستای دهباف به خاک سپرده شود.
پیکر شهید حبیب‌الله سنگونی در نیشابور دوباره به خاک سپرده می‌شود

View more posts from this author