پیکر مطهر 4 شهید در استان اصفهان تشییع می‌شود

پیکر مطهر 4 شهید در استان اصفهان تشییع می‌شود
پیکر مطهر سه شهید مدافع حرم و یک جانباز شهید همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه، 19 و 20 بهمن‌ماه در استان اصفهان تشییع می‌شود.

پیکر مطهر 4 شهید در استان اصفهان تشییع می‌شود

پیکر مطهر سه شهید مدافع حرم و یک جانباز شهید همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه، 19 و 20 بهمن‌ماه در استان اصفهان تشییع می‌شود.
پیکر مطهر 4 شهید در استان اصفهان تشییع می‌شود

View more posts from this author