پیکر پاک شهدای گمنام به معراج شهدای اهواز منتقل شد

پیکر پاک شهدای گمنام به معراج شهدای اهواز منتقل شد
همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه‌ (س) پیکر پاک و مطهر شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس به معراج شهدای اهواز منتقل شد.

پیکر پاک شهدای گمنام به معراج شهدای اهواز منتقل شد

همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه‌ (س) پیکر پاک و مطهر شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس به معراج شهدای اهواز منتقل شد.
پیکر پاک شهدای گمنام به معراج شهدای اهواز منتقل شد

View more posts from this author