پیکر 2 شهید گمنام در شهرستان دشتی تشییع می‌شود

پیکر 2 شهید گمنام در شهرستان دشتی تشییع می‌شود
فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی گفت: هم‌زمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر دو شهید گمنام در شهرستان دشتی تشییع می‌شود.

پیکر 2 شهید گمنام در شهرستان دشتی تشییع می‌شود

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی گفت: هم‌زمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر دو شهید گمنام در شهرستان دشتی تشییع می‌شود.
پیکر 2 شهید گمنام در شهرستان دشتی تشییع می‌شود

View more posts from this author