پیکر 3 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

پیکر 3 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد
مردم شهر قم، پیکر مطهر سه نفر از شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون را در این شهر تشییع کردند.

پیکر 3 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

مردم شهر قم، پیکر مطهر سه نفر از شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون را در این شهر تشییع کردند.
پیکر 3 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

View more posts from this author