چاره‌اندیشی در زمینه 80 میلیارد تومان معوقات بانکی کشاورزان

چاره‌اندیشی در زمینه 80 میلیارد تومان معوقات بانکی کشاورزان
امام جمعه عنبرآباد گفت: یکی از مشکلات فرا روی بخش کشاورزی پرداخت معوقات به میزان 80 میلیارد تومان است که باید نسبت به آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

چاره‌اندیشی در زمینه 80 میلیارد تومان معوقات بانکی کشاورزان

امام جمعه عنبرآباد گفت: یکی از مشکلات فرا روی بخش کشاورزی پرداخت معوقات به میزان 80 میلیارد تومان است که باید نسبت به آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
چاره‌اندیشی در زمینه 80 میلیارد تومان معوقات بانکی کشاورزان

فروش بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author