«چای چؤره‌گی» شیرینی سنتی و مخصوص زنجان در رمضان

«چای چؤره‌گی» شیرینی سنتی و مخصوص زنجان در رمضان
چای چؤره‌گی نام نان مخصوص زنجان بوده که تا چند سال پیش فقط در زنجان و در ماه رمضان پخت می‌شد و از شیرینی‌های سنتی و سوغات این شهر به شمار می‌رود.

«چای چؤره‌گی» شیرینی سنتی و مخصوص زنجان در رمضان

چای چؤره‌گی نام نان مخصوص زنجان بوده که تا چند سال پیش فقط در زنجان و در ماه رمضان پخت می‌شد و از شیرینی‌های سنتی و سوغات این شهر به شمار می‌رود.
«چای چؤره‌گی» شیرینی سنتی و مخصوص زنجان در رمضان

اس ام اس جدید

View more posts from this author