چرخ‌هایی که با گزارش فارس به چرخش درآمد/ اعلام آمادگی خیرین و مسؤولان برای کمک به خانواده «رویا»

چرخ‌هایی که با گزارش فارس به چرخش درآمد/ اعلام آمادگی خیرین و مسؤولان برای کمک به خانواده «رویا»
28 روز بعد از گزارش خبرگزاری فارس، امروز لبخندی از امید جای اشک‌های مادر «رویا» را گرفته است، امید به فردای بهتر در وجودشان موج می‌زند، فردایی که چرخ‌های از کارافتاده واحد تولیدی‌شان دوباره به چرخش درآمده است.

چرخ‌هایی که با گزارش فارس به چرخش درآمد/ اعلام آمادگی خیرین و مسؤولان برای کمک به خانواده «رویا»

28 روز بعد از گزارش خبرگزاری فارس، امروز لبخندی از امید جای اشک‌های مادر «رویا» را گرفته است، امید به فردای بهتر در وجودشان موج می‌زند، فردایی که چرخ‌های از کارافتاده واحد تولیدی‌شان دوباره به چرخش درآمده است.
چرخ‌هایی که با گزارش فارس به چرخش درآمد/ اعلام آمادگی خیرین و مسؤولان برای کمک به خانواده «رویا»

View more posts from this author