چرخ اقتصاد در کردستان زنگ زده است

چرخ اقتصاد در کردستان زنگ زده است
نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرخ امنیت در کردستان به خوبی می‌چرخد، گفت: متاسفانه چرخ اقتصاد در کردستان زنگ زده و درحال از کارافتادن است.

چرخ اقتصاد در کردستان زنگ زده است

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرخ امنیت در کردستان به خوبی می‌چرخد، گفت: متاسفانه چرخ اقتصاد در کردستان زنگ زده و درحال از کارافتادن است.
چرخ اقتصاد در کردستان زنگ زده است
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb(“false”===a.adult

View more posts from this author