کارگران سرگردانی که گره مشکلاتشان باز نمی‌شود

کارگران سرگردانی که گره مشکلاتشان باز نمی‌شود
کارگران پرتلاش سبلان پارچه اردبیل ماه‌هاست درد خود را به گوش مسؤولان می‌رسانند اما در هفت ماه گذشته گره‌ای از مشکلات آنها حل نشده است.

کارگران سرگردانی که گره مشکلاتشان باز نمی‌شود

کارگران پرتلاش سبلان پارچه اردبیل ماه‌هاست درد خود را به گوش مسؤولان می‌رسانند اما در هفت ماه گذشته گره‌ای از مشکلات آنها حل نشده است.
کارگران سرگردانی که گره مشکلاتشان باز نمی‌شود

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author