کارگروه شورای روابط عمومی استان خراسان رضوی تشکیل شد

کارگروه شورای روابط عمومی استان خراسان رضوی تشکیل شد
رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش خراسان رضوی از تشکیل کارگروه شورای روابط عمومی استان با مدیریت استانداری در قالب پنج کارگروه برای 160 دستگاه اجرایی خبر داد.

کارگروه شورای روابط عمومی استان خراسان رضوی تشکیل شد

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش خراسان رضوی از تشکیل کارگروه شورای روابط عمومی استان با مدیریت استانداری در قالب پنج کارگروه برای 160 دستگاه اجرایی خبر داد.
کارگروه شورای روابط عمومی استان خراسان رضوی تشکیل شد

خرید بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author