کاسپین بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال بیرجند ایستاد

کاسپین بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال بیرجند ایستاد
رئیس هیأت فوتبال بیرجند گفت: در مسابقات فوتسال قهرمانی محلات این شهرستان 21 تیم به رقابت پرداختند که تیم کاسپین بر سکوی نخست ایستاد.

کاسپین بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال بیرجند ایستاد

رئیس هیأت فوتبال بیرجند گفت: در مسابقات فوتسال قهرمانی محلات این شهرستان 21 تیم به رقابت پرداختند که تیم کاسپین بر سکوی نخست ایستاد.
کاسپین بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال بیرجند ایستاد

بک لینک رنک 6

میهن دانلود

View more posts from this author