کاشت آزمایشی نهال پائولونیا در ملارد

کاشت آزمایشی نهال پائولونیا در ملارد
مدیر‌عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری ملارد از کاشت نهال پائولونیا به صورت آزمایشی خبر داد.

کاشت آزمایشی نهال پائولونیا در ملارد

مدیر‌عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری ملارد از کاشت نهال پائولونیا به صورت آزمایشی خبر داد.
کاشت آزمایشی نهال پائولونیا در ملارد

بک لینک

View more posts from this author