کاشت بیش از 6 هزار اصله نهال در حاشیه معابر شهری بروجرد

کاشت بیش از 6 هزار اصله نهال در حاشیه معابر شهری بروجرد
شهردار بروجرد گفت: این نهاد از آغاز فصل کاشت نهال تاکنون موفق به کاشت 6 هزار و 500 اصله نهال در حاشیه معابر شهری شده است.

کاشت بیش از 6 هزار اصله نهال در حاشیه معابر شهری بروجرد

شهردار بروجرد گفت: این نهاد از آغاز فصل کاشت نهال تاکنون موفق به کاشت 6 هزار و 500 اصله نهال در حاشیه معابر شهری شده است.
کاشت بیش از 6 هزار اصله نهال در حاشیه معابر شهری بروجرد

فروش بک لینک

View more posts from this author