کالای ایرانی باید از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشد/ مردم و نظام اشرافی‌گری را قبول ندارند

کالای ایرانی باید از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشد/ مردم و نظام اشرافی‌گری را قبول ندارند
امام جمعه موقت بندرعباس با تاکید بر اینکه کالای ایرانی باید از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشد گفت: مردم و نظام مقدس، اشرافی‌گری را قبول ندارند.

کالای ایرانی باید از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشد/ مردم و نظام اشرافی‌گری را قبول ندارند

امام جمعه موقت بندرعباس با تاکید بر اینکه کالای ایرانی باید از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشد گفت: مردم و نظام مقدس، اشرافی‌گری را قبول ندارند.
کالای ایرانی باید از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشد/ مردم و نظام اشرافی‌گری را قبول ندارند

View more posts from this author