کاهش شعاع دید افقی در زهک به 700 متر

کاهش شعاع دید افقی در زهک به 700 متر
کارشناس پیش‌بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل شدت وزش باد و گرد و خاک ساعاتی پیش در زهک شعاع دید افقی به 700 متر کاهش پیدا کرد.

کاهش شعاع دید افقی در زهک به 700 متر

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل شدت وزش باد و گرد و خاک ساعاتی پیش در زهک شعاع دید افقی به 700 متر کاهش پیدا کرد.
کاهش شعاع دید افقی در زهک به 700 متر

هنر

View more posts from this author