کاهش صادرات سیب زمینی به عراق/ مشکل مالیات بر صادرات تجار و بازرگانان حل شود

کاهش صادرات سیب زمینی به عراق/ مشکل مالیات بر صادرات تجار و بازرگانان حل شود
مدیرکل گمرک استان همدان از کاهش صادرات سیب زمینی به عراق خبر داد و گفت: مشکل مالیات بر صادرات تجار و بازرگانان حل شود.

کاهش صادرات سیب زمینی به عراق/ مشکل مالیات بر صادرات تجار و بازرگانان حل شود

مدیرکل گمرک استان همدان از کاهش صادرات سیب زمینی به عراق خبر داد و گفت: مشکل مالیات بر صادرات تجار و بازرگانان حل شود.
کاهش صادرات سیب زمینی به عراق/ مشکل مالیات بر صادرات تجار و بازرگانان حل شود

View more posts from this author