کاهش 3.2 درصدی نرخ بیکاری مازندران در زمستان 94

کاهش 3.2 درصدی نرخ بیکاری مازندران در زمستان 94
دبیر شورای اطلاع‌رسانی مازندران از کاهش 3.2 درصدی نرخ بیکاری در استان در زمستان سال گذشته خبر داد.

کاهش 3.2 درصدی نرخ بیکاری مازندران در زمستان 94

دبیر شورای اطلاع‌رسانی مازندران از کاهش 3.2 درصدی نرخ بیکاری در استان در زمستان سال گذشته خبر داد.
کاهش 3.2 درصدی نرخ بیکاری مازندران در زمستان 94

استخدام

View more posts from this author