کاهش 8 درصدی وقوع سرقت‌های مهم در آذربایجان غربی

کاهش 8 درصدی وقوع سرقت‌های مهم در آذربایجان غربی
رئیس پلیس پیشگیری آذربایجان‌غرب گفت: سه ماه نخست امسال وقوع سرقت‌های مهم در آذربایجان غربی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از 8درصد کاهش برخوردار است.

کاهش 8 درصدی وقوع سرقت‌های مهم در آذربایجان غربی

رئیس پلیس پیشگیری آذربایجان‌غرب گفت: سه ماه نخست امسال وقوع سرقت‌های مهم در آذربایجان غربی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از 8درصد کاهش برخوردار است.
کاهش 8 درصدی وقوع سرقت‌های مهم در آذربایجان غربی

میهن دانلود

View more posts from this author