کتاب هادی امت منتشر شد

کتاب هادی امت منتشر شد
کتاب هادی امت (رهیافتی در سیره‌شناسی، اندیشه‌شناسی و شخصیت‌شناسی امام هادی (ع)) به همت اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه به چاپ رسید.

کتاب هادی امت منتشر شد

کتاب هادی امت (رهیافتی در سیره‌شناسی، اندیشه‌شناسی و شخصیت‌شناسی امام هادی (ع)) به همت اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه به چاپ رسید.
کتاب هادی امت منتشر شد

View more posts from this author