کشف انواع کالای قاچاق بیش از 6 میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی

کشف انواع کالای قاچاق بیش از 6 میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی
فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: انواع کالاهای قاچاق از سیگار تا داروهای غیرمجاز به ارزش 6 میلیارد و 200 میلیون ریال در آذربایجان‌غربی کشف شد.

کشف انواع کالای قاچاق بیش از 6 میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: انواع کالاهای قاچاق از سیگار تا داروهای غیرمجاز به ارزش 6 میلیارد و 200 میلیون ریال در آذربایجان‌غربی کشف شد.
کشف انواع کالای قاچاق بیش از 6 میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی

View more posts from this author