کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و 169 کیلوگرم مواد مخدر در این استان خبر داد.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و 169 کیلوگرم مواد مخدر در این استان خبر داد.
کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

View more posts from this author