کشف بیش از 10 میلیارد ریال کالای قاچاق در خوزستان / دستگیری 16 قاچاقچی

کشف بیش از 10 میلیارد ریال کالای قاچاق در خوزستان / دستگیری 16 قاچاقچی
فرمانده انتظامی استان از کشف 10 میلیارد و 460 ميليون ریال کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی خوزستان خبر داد. 

کشف بیش از 10 میلیارد ریال کالای قاچاق در خوزستان / دستگیری 16 قاچاقچی

فرمانده انتظامی استان از کشف 10 میلیارد و 460 ميليون ریال کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی خوزستان خبر داد. 
کشف بیش از 10 میلیارد ریال کالای قاچاق در خوزستان / دستگیری 16 قاچاقچی

View more posts from this author