کشف بیش از 16 تن انواع مواد مخدر در غرب استان تهران

کشف بیش از 16 تن انواع مواد مخدر در غرب استان تهران
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف بیش از 16 تن انواع مواد مخدر در این منطقه خبر داد و گفت: اشراف اطلاعاتی خوبی درباره باراندازهای مواد محترقه داریم.

کشف بیش از 16 تن انواع مواد مخدر در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف بیش از 16 تن انواع مواد مخدر در این منطقه خبر داد و گفت: اشراف اطلاعاتی خوبی درباره باراندازهای مواد محترقه داریم.
کشف بیش از 16 تن انواع مواد مخدر در غرب استان تهران

View more posts from this author