کشف بیش از 165 کیلوگرم تریاک در ملارد

کشف بیش از 165 کیلوگرم تریاک در ملارد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و کشف بیش از 165 کیلوگرم تریاک در شهرستان ملارد خبر داد.

کشف بیش از 165 کیلوگرم تریاک در ملارد

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و کشف بیش از 165 کیلوگرم تریاک در شهرستان ملارد خبر داد.
کشف بیش از 165 کیلوگرم تریاک در ملارد

View more posts from this author