کشف بیش از 271 کیلوگرم حشیش در محور آباده ـ سمیرم

کشف بیش از 271 کیلوگرم حشیش در محور آباده ـ سمیرم
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مقدار 271 کیلو و 400 گرم حشیش توسط مأموران انتظامی شهرستان سمیرم و پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان کشف و 2 سوداگر مرگ دستگیر شدند.

کشف بیش از 271 کیلوگرم حشیش در محور آباده ـ سمیرم

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مقدار 271 کیلو و 400 گرم حشیش توسط مأموران انتظامی شهرستان سمیرم و پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان کشف و 2 سوداگر مرگ دستگیر شدند.
کشف بیش از 271 کیلوگرم حشیش در محور آباده ـ سمیرم

View more posts from this author