کشف بیش از 40 هزار نخ سیگار قاچاق در بهارستان

کشف بیش از 40 هزار نخ سیگار قاچاق در بهارستان
فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از کشف 40 هزار و 200 نخ سیگار قاچاق خارجی در این شهرستان خبر داد.

کشف بیش از 40 هزار نخ سیگار قاچاق در بهارستان

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از کشف 40 هزار و 200 نخ سیگار قاچاق خارجی در این شهرستان خبر داد.
کشف بیش از 40 هزار نخ سیگار قاچاق در بهارستان

تکست آهنگ

View more posts from this author