کشف بیش از 54 هزار عدد قرص غیرمجاز در تبریز

کشف بیش از 54 هزار عدد قرص غیرمجاز در تبریز
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از توقیف یک دستگاه خودرو سواری پراید و کشف 54 هزار و 124 عدد انواع داروهای غیرمجاز به ارزش 500 میلیون ریال خبر داد.

کشف بیش از 54 هزار عدد قرص غیرمجاز در تبریز

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از توقیف یک دستگاه خودرو سواری پراید و کشف 54 هزار و 124 عدد انواع داروهای غیرمجاز به ارزش 500 میلیون ریال خبر داد.
کشف بیش از 54 هزار عدد قرص غیرمجاز در تبریز

View more posts from this author