کشف بیش از 77 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان

کشف بیش از 77 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان
فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از توقیف 113 دستگاه خودرو و کشف 77 میلیارد ریال کالای قاچاق در 11 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد.

کشف بیش از 77 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از توقیف 113 دستگاه خودرو و کشف 77 میلیارد ریال کالای قاچاق در 11 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد.
کشف بیش از 77 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان

View more posts from this author