کشف محموله قاچاق انسان از بار شمش در مرز ترکیه

کشف محموله قاچاق انسان از بار شمش در مرز ترکیه
مأموران گمرک همزمان با ایام تعطیلات نوروزی در دو عملیات مبارزه با قاچاق انسان موفق شدند روز گذشته تعداد 11 نفر را از لابه‌لای بار دو دستگاه تریلر کشف کنند.

کشف محموله قاچاق انسان از بار شمش در مرز ترکیه

مأموران گمرک همزمان با ایام تعطیلات نوروزی در دو عملیات مبارزه با قاچاق انسان موفق شدند روز گذشته تعداد 11 نفر را از لابه‌لای بار دو دستگاه تریلر کشف کنند.
کشف محموله قاچاق انسان از بار شمش در مرز ترکیه

View more posts from this author