کشف محموله قاچاق 3 میلیارد ریالی در تویسرکان

کشف محموله قاچاق 3 میلیارد ریالی در تویسرکان
فرمانده نیروی انتظامی تویسرکان از توقیف یک دستگاه وانت پیکان و کشف 307 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در این شهرستان خبر داد.

کشف محموله قاچاق 3 میلیارد ریالی در تویسرکان

فرمانده نیروی انتظامی تویسرکان از توقیف یک دستگاه وانت پیکان و کشف 307 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در این شهرستان خبر داد.
کشف محموله قاچاق 3 میلیارد ریالی در تویسرکان

ganool review

View more posts from this author