کشف محموله میلیاردی قاچاق در تنگستان

کشف محموله میلیاردی قاچاق در تنگستان
فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان از توقیف یک دستگاه خودرو پاترول و کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

کشف محموله میلیاردی قاچاق در تنگستان

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان از توقیف یک دستگاه خودرو پاترول و کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.
کشف محموله میلیاردی قاچاق در تنگستان

View more posts from this author