کشف محموله میلیاردی قاچاق در شهرستان بهار

کشف محموله میلیاردی قاچاق در شهرستان بهار
فرمانده انتظامی استان همدان از کشف تلویزیون‌های LED و ماشین لباسشویی قاچاق به ارزش یک‌میلیارد و 230 میلیون ریال در شهرستان بهار خبر داد.

کشف محموله میلیاردی قاچاق در شهرستان بهار

فرمانده انتظامی استان همدان از کشف تلویزیون‌های LED و ماشین لباسشویی قاچاق به ارزش یک‌میلیارد و 230 میلیون ریال در شهرستان بهار خبر داد.
کشف محموله میلیاردی قاچاق در شهرستان بهار

View more posts from this author