کشف میلیاردی اسباب‌بازی‌های قاچاق در عوارضی تهران- ساوه

کشف میلیاردی اسباب‌بازی‌های قاچاق در عوارضی تهران- ساوه
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف اسباب‌بازی‌های قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال در عوارضی تهران- ساوه خبر داد.

کشف میلیاردی اسباب‌بازی‌های قاچاق در عوارضی تهران- ساوه

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف اسباب‌بازی‌های قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال در عوارضی تهران- ساوه خبر داد.
کشف میلیاردی اسباب‌بازی‌های قاچاق در عوارضی تهران- ساوه
/*!normalize.css v1.1.2

View more posts from this author