کشف کالای قاچاق میلیاردی در میاندوآب/ کشف و ضبط 30 هزار نخ سیگار قاچاق خارجی

کشف کالای قاچاق میلیاردی در میاندوآب/ کشف و ضبط 30 هزار نخ سیگار قاچاق خارجی
فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: انواع کالای قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در میاندوآب کشف شد.

کشف کالای قاچاق میلیاردی در میاندوآب/ کشف و ضبط 30 هزار نخ سیگار قاچاق خارجی

فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: انواع کالای قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در میاندوآب کشف شد.
کشف کالای قاچاق میلیاردی در میاندوآب/ کشف و ضبط 30 هزار نخ سیگار قاچاق خارجی

View more posts from this author