کشف 153 هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در اراک

کشف 153 هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در اراک
جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف 153 هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز از یک سوپرمارکت در اراک خبر داد و گفت: طرح برخورد با مواد محترقه غیرمجاز از سوی پلیس تشدید می‌شود.

کشف 153 هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در اراک

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف 153 هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز از یک سوپرمارکت در اراک خبر داد و گفت: طرح برخورد با مواد محترقه غیرمجاز از سوی پلیس تشدید می‌شود.
کشف 153 هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در اراک

View more posts from this author