کشف 170 میلیون ریال کالای قاچاق در مراغه/ کشف 22 کیلوگرم موادمخدر در مراغه

کشف 170 میلیون ریال کالای قاچاق در مراغه/ کشف 22 کیلوگرم موادمخدر در مراغه
فرمانده انتظامی مراغه گفت: 170 میلیون ریال کالای قاچاق در مراغه کشف شده است.

کشف 170 میلیون ریال کالای قاچاق در مراغه/ کشف 22 کیلوگرم موادمخدر در مراغه

فرمانده انتظامی مراغه گفت: 170 میلیون ریال کالای قاچاق در مراغه کشف شده است.
کشف 170 میلیون ریال کالای قاچاق در مراغه/ کشف 22 کیلوگرم موادمخدر در مراغه

شهر خبر

View more posts from this author