کشف 2 تن چوب جنگلی قاچاق در آستارا

کشف 2 تن چوب جنگلی قاچاق در آستارا
فرمانده انتظامی آستارا از کشف دو تن انواع چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

کشف 2 تن چوب جنگلی قاچاق در آستارا

فرمانده انتظامی آستارا از کشف دو تن انواع چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
کشف 2 تن چوب جنگلی قاچاق در آستارا

سایت خبری زندگی

اخبار کارگران

View more posts from this author