کشف 2.8 میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران

کشف 2.8 میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از کشف 2 میلیارد و 800 میلیون ریالی کالای قاچاق در استان خبر داد.

کشف 2.8 میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از کشف 2 میلیارد و 800 میلیون ریالی کالای قاچاق در استان خبر داد.
کشف 2.8 میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران

View more posts from this author