کشف 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

کشف 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی مازندران از انهدام پنج باند تهیه وتوزیع موادمخدر و کشف بیش از 200 کیلوگرم انواع موادمخدر در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

کشف 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی مازندران از انهدام پنج باند تهیه وتوزیع موادمخدر و کشف بیش از 200 کیلوگرم انواع موادمخدر در بهمن ماه سال جاری خبر داد.
کشف 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

View more posts from this author