کشف 3 تن ذغال قاچاق در ساری

کشف 3 تن ذغال قاچاق در ساری
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو کامیونت حامل ذغال قاچاق در ساری خبر داد.

کشف 3 تن ذغال قاچاق در ساری

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو کامیونت حامل ذغال قاچاق در ساری خبر داد.
کشف 3 تن ذغال قاچاق در ساری

View more posts from this author