کشف 483کیلوگرم تریاک در درگیری با سوداگران مرگ/ برخورد قاطع دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر

کشف 483کیلوگرم تریاک در درگیری با سوداگران مرگ/ برخورد قاطع دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیکشهر گفت: در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر در نیکشهر 483 کیلوگرم تریاک و یک قبضه سلاح کلاشینکف از سوداگران مرگ کشف شد.

کشف 483کیلوگرم تریاک در درگیری با سوداگران مرگ/ برخورد قاطع دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیکشهر گفت: در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر در نیکشهر 483 کیلوگرم تریاک و یک قبضه سلاح کلاشینکف از سوداگران مرگ کشف شد.
کشف 483کیلوگرم تریاک در درگیری با سوداگران مرگ/ برخورد قاطع دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر

View more posts from this author