کشف 500 هزار عدد انواع مواد محترقه در مازندران/ نگاه پلیس به مقوله پایان سال اجتماعی است

کشف 500 هزار عدد انواع مواد محترقه در مازندران/ نگاه پلیس به مقوله پایان سال اجتماعی است
فرمانده انتظامی مازندران گفت: 500 هزار عدد انواع مواد محترقه در استان کشف و ضبط شد که این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است.

کشف 500 هزار عدد انواع مواد محترقه در مازندران/ نگاه پلیس به مقوله پایان سال اجتماعی است

فرمانده انتظامی مازندران گفت: 500 هزار عدد انواع مواد محترقه در استان کشف و ضبط شد که این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است.
کشف 500 هزار عدد انواع مواد محترقه در مازندران/ نگاه پلیس به مقوله پایان سال اجتماعی است

View more posts from this author