کشف 6 محموله قاچاق در پلدختر/ ارزش کالاهای مکشوفه 7 میلیارد ریال برآورد شد

کشف 6 محموله قاچاق در پلدختر/ ارزش کالاهای مکشوفه 7 میلیارد ریال برآورد شد
فرمانده انتظامی پلدختر گفت: 6 محموله کالای قاچاق به ارزش 7 میلیارد ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.

کشف 6 محموله قاچاق در پلدختر/ ارزش کالاهای مکشوفه 7 میلیارد ریال برآورد شد

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: 6 محموله کالای قاچاق به ارزش 7 میلیارد ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.
کشف 6 محموله قاچاق در پلدختر/ ارزش کالاهای مکشوفه 7 میلیارد ریال برآورد شد

View more posts from this author