کشف 85 درصدی جرائم در فضای مجازی/مردم در سفر با پلیس هماهنگ باشند

کشف 85 درصدی جرائم در فضای مجازی/مردم در سفر با پلیس هماهنگ باشند
فرمانده نیروی انتظامی گفت: بیش از 85 درصد جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و به پلیس فتا گزارش می‌شود، کشف می‌شود.

کشف 85 درصدی جرائم در فضای مجازی/مردم در سفر با پلیس هماهنگ باشند

فرمانده نیروی انتظامی گفت: بیش از 85 درصد جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و به پلیس فتا گزارش می‌شود، کشف می‌شود.
کشف 85 درصدی جرائم در فضای مجازی/مردم در سفر با پلیس هماهنگ باشند

تلگرام

پرشین موزیک

View more posts from this author