کلاهبرداری اینترنتی با ترفند فروش اقساطی خودرو در اصفهان

کلاهبرداری اینترنتی با ترفند فروش اقساطی خودرو در اصفهان
رئیس پلیس فتای اصفهان گفت: اعضای باندی که با تبلیغ فروش خودرو با پرداخت 13 میلیون ریالی در فضای مجازی از کاربران کلاهبرداری می‌کردند در عملیات پلیس فتای این استان شناسایی و دستگیر شدند.

کلاهبرداری اینترنتی با ترفند فروش اقساطی خودرو در اصفهان

رئیس پلیس فتای اصفهان گفت: اعضای باندی که با تبلیغ فروش خودرو با پرداخت 13 میلیون ریالی در فضای مجازی از کاربران کلاهبرداری می‌کردند در عملیات پلیس فتای این استان شناسایی و دستگیر شدند.
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند فروش اقساطی خودرو در اصفهان

View more posts from this author