کلنگ‌زنی پروژه احداث مدرسه 9 کلاسه در دهدشت

کلنگ‌زنی پروژه احداث مدرسه 9 کلاسه در دهدشت
پروژه احداث مدرسه ابتدایی 9 کلاسه به نام و یاد فرزند فقید نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت کلنگ‌زنی شد.

کلنگ‌زنی پروژه احداث مدرسه 9 کلاسه در دهدشت

پروژه احداث مدرسه ابتدایی 9 کلاسه به نام و یاد فرزند فقید نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت کلنگ‌زنی شد.
کلنگ‌زنی پروژه احداث مدرسه 9 کلاسه در دهدشت

فروش بک لینک

تلگرام

View more posts from this author