کمبود بودجه 9 میلیارد تومانی پروژه بیمارستان انار

کمبود بودجه 9 میلیارد تومانی پروژه بیمارستان انار
فرماندار انار گفت: پروژه بیمارستان انار با کمبود بودجه 9 میلیارد تومانی مواجه است.

کمبود بودجه 9 میلیارد تومانی پروژه بیمارستان انار

فرماندار انار گفت: پروژه بیمارستان انار با کمبود بودجه 9 میلیارد تومانی مواجه است.
کمبود بودجه 9 میلیارد تومانی پروژه بیمارستان انار

خرید بک لینک

میهن دانلود

View more posts from this author