کمک بیش از 329 میلیون ریالی حامیان به ایتام کهگیلویه

کمک بیش از 329 میلیون ریالی حامیان به ایتام کهگیلویه
مدیر کمیته امداد کهگیلویه از کمک 329 میلیون و 500 هزار ریالی حامیان به ایتام زیر پوشش این نهاد در شهرستان خبر داد و گفت: این مبلغ برای اطعام ایتام به حساب آن‌ها واریز شد.

کمک بیش از 329 میلیون ریالی حامیان به ایتام کهگیلویه

مدیر کمیته امداد کهگیلویه از کمک 329 میلیون و 500 هزار ریالی حامیان به ایتام زیر پوشش این نهاد در شهرستان خبر داد و گفت: این مبلغ برای اطعام ایتام به حساب آن‌ها واریز شد.
کمک بیش از 329 میلیون ریالی حامیان به ایتام کهگیلویه

تلگرام

View more posts from this author